Godina iskustva

Uspešno registrovanih proizvoda

Zadovoljnih potrošača

Usluge

Usluge konsaltinga

Pomažemo našim klijentima da formulišu i razviju strateške ciljeve svoje kompanije. U tom smislu doprinosimo svojim dugogodišnjim iskustvom u svim oblastima farmaceutskog poslovanja.

ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA

Jedna od naših glavnih pokretačkih snaga je fokus na zahteve domaćeg tržišta. Naš iskusni tim održava stalnu komunikaciju sa apotekama i lekarima svih specijalnosti, prati najnovije terapijske protokole u ​​različitim granama medicine, analizira podatke iz svih dostupnih izvora i odlučuje koje nove proizvode, kako lekove tako i dodatke ishrani, treba svakodnevno promovisati. aktivnosti na tržištu preko medicinskih predstavnika.

DISTRIBUTORI

Naš iskusni tim može da vam ponudi širok spektar distributera kako biste pronašli onog koji odgovara vašoj poslovnoj filozofiji, marketingu vaših proizvoda i pristupu vaših proizvoda tržištu. Uspešan ulazak i najbolja promocija na domaćem tržištu su zagarantovani.

CENE PROIZVODA

Naš tim će Vam pomoći da odredite odgovarajuće cene za srpsko tržište za različite asortimane proizvoda:

» lekovi

» medicinski aparati

» dodaci ishrani

Sadrži:

» analizu konkurencije

» marketing strategiju

» poštujuća zakonska pravila koja su postavili nadležni organi

MARKETING & PRODAJA

Nudimo marketinška rešenja prilagođena lokalnim tržištima, uz očuvanje originalnog identiteta naših proizvoda i implementaciju ključnih vrednosti i poruka brenda. Uspešan marketing farmaceutskog proizvoda u velikoj meri zavisi od dobrog marketinškog plana. Nudimo vam plan i mnogo više od toga. Cilj našeg marketinškog tima je da vi, naš partner, postanete uspešni u ovom dinamičnom, konkurentnom i zahtevnom poslovnom okruženju. Zato pružamo najbolja rešenja u sprovođenju vaše poslovne strategije

U okviru naših marketinških usluga, možemo - u potpunosti ili delimično - da brinemo o vašim proizvodima:

» Analiza tržišta

» Izrada marketinškog plana

» Lansiranje proizvoda 

» Upravljanje lansiranjem + promotivni materijal

» Uprava događaja

» PR

Zastupanje

Da li želite da što pre uđete na srpsko farmaceutsko tržište?

Ako jeste, AB OVO je vaš odgovor. 

AB OVO nudi svojim međunarodnim partnerima – proizvođačima lekova širom sveta, prvoklasni kompletan servis. Štedimo mnogo dragocenog vremena i resursa za otvaranje predstavnika, koji svoje proizvode želi da ponudi domaćim potrošačima. Sa svojim bogatim iskustvom na regionalnom farmaceutskom tržištu, našim partnerima obezbeđujemo brze i stabilne rezultate prodaje.

EKSKLUZIVNO ZASTUPANJE UKLJUČUJE:

    » Registracija proizvoda u skladu sa zahtevima svih lokalnih zakona;

    » Marketing Authorization Holder (MAH);

    » Pretprodaja na veliko;

    » Marketing i komunikacija prema svim ciljnim grupama na farmaceutskom tržištu – lekarima, apotekama i krajnjim kupcima.

 

Regulatorni poslovi

Marketing Authorization Holder (MAH)

AB OVO može da vas zastupa pred nadležnim organima i da postane nosilac dozvole za promet vaših proizvoda kao i usluge advokature i knjigovodstva. Ovo bi vam omogućilo da smanjite svoje troškove koji se odnose na: otvaranje firme, zapošljavanje osoblja, troškove zakupa kao i advokatske i knjigovodstvene usluge.

PREMA ZAKONU O LEKOVIMA I MEDICINSKIM SREDSTVIMA:

Član 27

Zahtev za izdavanje dozvole za promet Agenciji podnose sljedeći subjekti:

1) Proizvođač lekova koji ima dozvolu za proizvodnju lekova u Republici Srbiji

2) Zastupnik ili zastupnici stranih proizvođača sa sedištem u Republici Srbiji; 

3) Zastupnik stranog pravnog lica koje nije proizvođač leka, već nosilac dozvole za lek u državama članicama Evropske unije ili u zemljama koje imaju iste uslove za izdavanje dozvole za lek sa sedištem u Republici Srbiji; 

4) Pravno lice sa sedištem u Republici Srbiji na koje je proizvođač iz tačke 1) ovog stava preneo dozvolu za stavljanje u promet ili kome je dao pravo da stekne svojstva nosioca dozvole za lek od njegova proizvodna linija; Podnosilac zahteva za izdavanje dozvole za lek iz stava 1. ovog člana (u daljem tekstu: podnosilac zahteva) mora da ima lice odgovorno za farmakovigilancu, kao i lice odgovorno za dokumentaciju u postupku dobijanja dozvole za lek, njene izmene i obnove, sa kojim je zaključila ugovor o radu sa punim radnim vremenom na neodređeno vreme.

Lica iz stava 2. ovog člana moraju biti diplomirani medicinski, stomatološki ili farmaceutski fakultet, odnosno fakultet veterinarske medicine za veterinarsko-medicinske proizvode. Pored uslova iz stava 2. ovog člana, podnosioci zahteva iz stava 1. tač. 3) i 4) ovog člana moraju imati lice odgovorno za puštanje serije koje ispunjava uslove iz ovog zakona i propisa donetih za sprovođenje. ovog zakona.

Podnosilac prijave je odgovoran za dokumentaciju u postupku dobijanja dozvole za promet.

LEKOVI

POSTUPAK DOZVOLE ZA stavljanje u promet

» Regulisanje pravnog statusa podnosioca zahteva 

» Priprema i dostavljanje dosijea ALIMS-u** 

» Procedure praćenja i komunikacija sa predstavnicima ALIMS-a 

» Prevod teksta i dokumenata 

» Formatiranje teksta 

» Izrada maketa ambalaže 

» Testiranje čitljivosti i ocena

UPRAVLJANJE LIVECYCLE-OM

» MA ekstenzije 

» MA varijacije i obnove 

» Pregled promotivnih materijala 

» Etiketiranje i pakovanje

FARMAKOEKONOMIJA

» Cene lekova i nadoknada 

*Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije

MEDICINSKA SREDSTVA

» Registracija privrednih subjekata u ALIMS* 

» Prijavni formulari 

» Prevodi i revizija teksta

» Stručni pregled promotivnih materijala 

» Priprema promotivnih materijala 

» MD etiketiranje 

» MD vigilance *Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije

DODACI ISHRANI

»Operateri u poslovanju sa hranom (FBO) & Regulacija statusa 

» Priprema i podnošenje dosijea vlastima 

  -Farmaceutski fakultet u Beogradu, zadužen za kategorizaciju proizvoda 

  -Referentna laboratorija zadužena za analizu sadržaja proizvoda (Institut za javno zdravlje „Dr Milan Jovanović Batut”)  

  -Ministarstvo zdravlja, nadležno za unos proizvoda u Bazu podataka 

» Prevodi i revizija teksta 

» Stručni pregled promotivnih materijala 

» Priprema promotivnih materijala

Partneri

Epsilon Health Medicals

4, Palama K. Str., 543 52 Pilea, Thessaloniki, Grčka

Derma Sciences

Suite 4, Unit A1 Tectonic Place, Holyport Road, Maidenhead, Berkshire, SL6 2YE, Engleska

NTC s.r.l.

Via Luigi Razza3, 20124 Milan, Italija

PIETRASANTA PHARMA Spa

Via di Caprino, 7, 55012 Capannori, Italija

Gruppo Farmaimpresa s.r.l.

Via Cipro n. 1, 25124 Brescia, Italija

OFM, LLC

Build. 18, Suschevskiy Val str., Moscow, 127018, Rusija

Nirial Pharma Srl

Via Lorenzo Mascheroni 27/29, 20145, Milano, Italija

Laboratoires INELDEA

ZI de Carros 10ème Rue – 4ème Avenue, 06510 Carros, Francuska

Često postavljana pitanja

Silben nano repair - najčešća pitanja

 • Silben nano repair ima širok spektar indikacija. To su: ogrebotine, poderotine, posekotine, opekotine prvog i drugog stepena, ulcus, dekubit/početni stepen/,dijabetsko stopalo, dermatitis, ojedi, postoperativne rane, superinfekcije varičela, rane koje vlaže i kod umetanja centralnih, venskih i arterijskih katetera.
  Silben nano se preporučuje da bude sastavni deo svake kućne i putne apoteke.

 • Sprej je potpuno bezbedan za decu od prve navršene godine života.

 • Ranu treba očistiti fiziološkim ili nekim, bilo kojim dezinfekcionim sredstvom pre aplikovanja spreja . Silben nano repair nema interakciju, ne reaguje sa sredstvima za dezinfekciju.

 • Pre svakog nanošenja spreja očistiti ranu i na suvo mesto aplikovati sprej dva puta dnevno. Pre prskanja neophodno je promućkati bočicu. Čak i kada se jednom dnevno nanese, mesto je bezbedno 24h do sledećeg previjanja ukoliko je isto na dnevnom nivou.

 • Ne postoji ograničenje u periodu korišćenja spreja. Ukoliko se sprej duže koristi zdravu kožu oko rane zaštititi medicinskom kremom Medihoney - Zaštitni krem ili nekom kremom za negu.

 • Ukoliko su to površne rane nije potrebno, ali kod velikih, dubokih ili postoperativnih rana uvek nakon čišćenja rane i nanošenja spreja treba previti ranu.

 • Nema kontraindikacija, sem ukoliko postoji osetljivost na neku od sastojaka i naravno ne pre prve godine života.

 • Odlični su rezultati upravo kod rana koje vlaže, jer u svom sastavu sprej ima kaolin koji ima ulogu adsorbensa.

 • Kada se otvori, sprej se čuva na sobnoj temperaturi a datum trajanja je utisnut na dnu ambalaže. Nema skraćenja roka trajanja nakon početka korišćenja.

Medihoney® - Najčešća pitanja

 • Ne, MEDIHONEY® je Medicinski Med. To znači da je med filtriran na mnogo višem nivou nego med za ishranu a zatim sterilisan.
  MEDIHONEY® se dobija od Leptospermum Scoparium (= Manuka), autohtone vrste sa Novog Zelanda. Manuka Med bezbeđuje antibakterijsku aktivnost koja nije rezistentna i jedina je vrsta meda čija je aktivnost u lečenju rana dokazana kroz randomizirane kontrolisane studije.

 • Naučnici su otkrili jednu od glavnih komponenti koja je merljiva i odgovorna za antibakterijsko dejstvo proizvoda MEDIHONEY®. To je Methylglyoxal (poznat takođe i kao MGO). Koncentracija MGO koja je neophodna da bi se ostvario njegov efekat je = >355mg/Kg, a nivo MGO u MEDIHONEY® proizvodima je = >355mg/Kg.

 • Pčele doprinose stvaranju meda lučeći enzim glukoza oksidazu. Glukoza oksidaza se u kontaktu sa ranom pretvara u glukonsku kiselinu i vodonik peroksid. Međutim, nakon interakcije sa katalazom (enzim prisutan u tečnosti rane / krvi / tkivu) vodonik peroksid se razlaže na vodu i kiseonik.
  Antibakterijski efekat MEDIHONEY® ne nastaje zbog ovog procesa, već kao rezultat drugih faktora (MGO je jedan od njih), tako da antibakterijski efekat nije uništen zbog dejstva katalaze, pa stoga nije tačno da je vodonik peroksid = neperoksidnoj aktivnosti.

 • Različite jedinjenja u MEDIHONEY® deluje sinergistički na oba procesa kod rana: ubijanje bakterija i zarastanje rana. Zbog toga se ne može izdvojiti jedna posebna aktivna komponenti MEDIHONEY®. Postoji ukupno 5 načina delovanja MEDIHONEY® koje uključuju sledeće aktivnosti:

  • ANTIBAKTERIJSKA
  • DEBRIDMAN
  • NEUTRALIZACIJA MIRISA
  • IMUNOSTIMULACIJA
  • ANTIINFLAMATORNA
 • MEDIHONEY® ima dokazano pozitivnu aktivnost na sve vrste rana različite etiologije od početka nastanka rane pa do zarastanja iste uključujući:

  • Ulkuse na nozi, različite etiologije uključujući venske, arterijske kao i dijabetesno stopalo
  • Rane na mestu donorske lokacije
  • Onkološke rane
  • Ulkuse nastale pod pritiskom
  • Traumatske i hirurške rane
  • Opekotine 1. i 2. stepena
 • MEDIHONEY® Antibakterijski medicinski med je ima 100% konzistenciju meda, tj. može biti tečan. MEDIHONEY® Gel za rane je zgušnjen sa bezbednim prirodnim proizvodom kako bi ga učinio još viskoznijim i na taj način mu ne dozvoljava da se razliva.

 • Da. Dokazano ne povećava nivo glukoze u krvi tako da je bezbedan za korišćenje kod svih vrsta rana kod dijabetičara. Međutim, uvek se preporučuje da dijabetičari redovno kontrolišu nivo glukoze u krvi.

 • MEDIHONEY® se koristi pre, u toku i za vreme terapije uređajima koji dovode do negativnog pritiska u rani i to sa velikim uspehom.

 • Da. MEDIHONEY® se može koristiti na mestima pod kompresijom.

 • Kod alergije na med ne preporučuje se korišćenje MEDIHONEY® proizvoda. Kao posledica niskog pH neki pacijenti mogu osetiti peckanje pa čak ponekad i bol. Ukoliko peckanje ne prestane, primenjuje se jasan protokol koji postoji kod analgezije.

 • Sve MEDIHONEY® obloge na rani mogu biti do 7 dana zavisno od nivoa sekreta i menjaju se onda kada je sekundarna obloga dostigla maksimalan apsorpcioni nivo ili po uputstvu medicinskog osoblja.

Kontakt

Naša adresa

Kostolačka 79, 11010 Voždovac, Beograd, Srbija

Pozovite nas

+381 11 74 90 543